Adviseert en ondersteunt van schetsontwerp tot oplevering

Home

Welkom bij Van Otterdijk Civiele Techniek

Van Otterdijk Civiele Techniek is een advies- en ingenieursbureau in de grond-, weg- en waterbouw. Wij adviseren en ondersteunen overheden, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en architectenbureaus in alle fasen van het proces, van schetsontwerp tot oplevering. Dat doen wij door vanuit onze kernwaarden met u samen te werken. Gedrevenheid, betrokkenheid en flexibiliteit is daarbij het uitgangspunt.

Voorbereiding & Ontwerp

 • Inventarisatie & Onderzoek
 • Ontwerp
 • Technisch tekenwerk
 • (RAW) bestek
 • Ramingen

 
De focus van ons bureau is (technisch) ontwerp en voorbereiding van civiele projecten op uw locatie of op afstand. Een goed (RAW) bestek, inclusief tekeningen, is essentieel bij een goede uitvoering.
 
Lees Meer

Advies

 • Bestekscontrole (second opinion)
 • Bereikbaarheid (controle rijcurve)
 • Verhardingsadvies
 • Watertoets
 • Rioleringsplan

 
Heeft u een mogelijk project, maar wilt u weten of het ook uitvoerbaar is? Of wilt u advies over de te gebruiken materialen, vormen of uitvoeringsmethode?
 
 
Lees Meer

Ondersteuning

 • Ontwerper c.q. tekenaar
 • Bestekschrijver
 • Projectleider
 • Directievoerder
 • Beleidsmedewerker civiele techniek

 
Wij bieden voor tijdelijke ondersteuningsfuncties een volledige oplossing voor uw project aan. Hierbij kunt u onder andere denken aan voorbereiding of uitvoeringsbegeleiding.
 
Lees Meer