Adviseert en ondersteunt van schetsontwerp tot oplevering

Advies

Advies

Heeft u een mogelijk project, maar wilt u weten of het ook uitvoerbaar is? Of wilt u advies over de te gebruiken materialen, vormen of uitvoeringsmethode? Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. Door eigen ervaring, of in combinatie met andere deskundigen geven wij u een deskundig advies. Wij verzorgen de onderlinge afstemming  en gaat geen tijd verloren aan het aansturen van diverse deskundigen.  Zo krijgt u het gewenste advies. 

Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact op!

Bestekscontrole (second opinion)

Heeft u een civieltechnisch bestek en tekeningen die u graag aan de hand van de RAW-systematiek wilt laten toetsen op volledigheid en onvolkomenheden. Het uitvoeren van een second opinion behoort ook tot de mogelijkheden. Wij adviseren en ondersteunen u hier graag bij want een goed bestek voorkomt onnodige financiële overschrijdingen en frustraties na de aanbesteding.

Bereikbaarheid en bereidbaarheid (controle rijcurve)

Met behulp van het programma AUTOTURN wordt het rijspoor van diverse voertuigen gesimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van maatgevende voertuigen volgens de CROW richtlijn of een specifiek voertuig op aangeven van de opdrachtgever. Met de rijcurve controle wordt een ontwerp gecontroleerd en geoptimaliseerd.

Verhardingsadvies

Bij de aanleg van nieuwe wegen, maar ook bij de reconstructie van bestaande wegen is een goede keuze betreffende de verhardingsconstructie uiterst belangrijk. Van Otterdijk Civiele Techniek adviseert u graag bij het maken van de juiste keuze.

Watertoets

Bij ontwikkelingsplannen krijgt u te maken met een watertoets. De watertoets zorgt er voor dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit én kwantiteit van water. Hiervoor dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. In de waterparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing wordt omschreven hoe in het plan wordt omgegaan met regenwater. De watertoets vormt de basis voor deze waterparagraaf. Van Otterdijk Civiele Techniek kan deze watertoets voor u opstellen of laten opstellen en vervolgens zorgen voor een positief advies van de waterbeheerder.

Rioleringsplan

Bij zowel nieuwbouw als bij reconstructies krijgt u te maken met riolering. Door ons in een vroeg stadium bij uw project te betrekken stellen wij een optimaal rioleringsplan op en zijn u van dienst bij overleg met de diverse overheidsinstanties. Uiteraard vragen wij namens u alle benodigde vergunningen aan om zo goedkeuring te ontvangen voor het rioleringsplan. Voor het opstellen van hydraulische berekeningen om de benodigde capaciteit van het rioolstelsel te bepalen of de berekening van infiltratievoorzieningen zetten we ons netwerk in.